Adakah diantara kalian yang memiliki teman atau saudara yang mengenakan cadar islami? Tahukah kalian apa itu cadar dan manfaatnya? Cadar merupakan kain yang digunakan untuk menutupi wajah pemakainya. Kain ini tidak terbatas dipakai di negara Arab saja, melainkan lebih kepada individu muslimah yang lebih ingin terlindung dari pandangan kaum adam. Bagi wanita muslim, cadar islam